Agrarische bedrijven

Mijn naam is Gijsjan Coers, financieel agrarisch adviseur bij Nieuw Veldhoen Financieel Adviseurs.


U bent ondernemer in de agrarische sector, specifiek in de melkveehouderij. U hebt een eenmanszaak een maatschap of een vennootschap onder firma. Ook u hebt financiële administraties te verwerken, de jaarrekening samen te stellen en allerlei soorten belastingaangiften te verzorgen.


Wij doen dat graag voor u ... en specifiek deskundig! Daarnaast kunnen wij u adviseren op bedrijfseconomisch, fiscaal en juridisch gebied.


Sinds onze bedrijfsstart in 2002 hebben wij veel agrarische klanten in het Groene Hart (vooral melkveehouders) mogen verwelkomen. Door die jarenlange ervaring binnen de agrarische sector zijn wij in staat om u met gerichte kennis van dienst te zijn. U rekent immers op kennis van zaken …


Als financieel agrarisch adviseur spreken wij uw taal. Wij kennen de specifiek agrarische bedrijfsvoering en financiën en zijn op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in de sector. Bovendien kunt u op ons rekenen als gesprekspartner naar banken, Belastingdienst en andere betrokken partijen


Financiële administratie en jaarrekening


Voor onze agrarische cliënten stellen wij jaarlijks de jaarrekening samen. Door onze specialisatie in de agrarische sector hebben wij voldoende routine en kennis om deze jaarrekening efficiënt (snel) en op basis van de meest recente (wettelijke) bepalingen samen te stellen. Wij spreken de taal van de agrarisch ondernemer en denken met hem of haar mee bij de keuze van de fiscale mogelijkheden die er zijn.


Wij streven ernaar dat onze cliënten zelf de administratie in een (online)boekhoudprogramma verwerken. Hierdoor is het mogelijk dat onze cliënten accountants- en administratiekosten besparen, terwijl hun inzicht in de administratie én de financiële bedrijfshuishouding aanmerkelijk verbetert.


Financiële analyse rapport melkveehouderij


Aan de hand van de jaarrekening stellen wij jaarlijks voor onze melkveehouders een financiële analyse rapport samen. Vaak letterlijk en figuurlijk in een handomdraai. Dit rapport geeft een duidelijk beeld van de sterke en zwakke punten van het bedrijf en de bedrijfsvoering door vergelijking met voorgaande jaren en referentiecijfers. Het biedt de mogelijkheid om op basis hiervan de bedrijfsvoering te verbeteren. Daarbij wordt de kritische melkprijs bepaald, hetgeen een goede indicatie geeft hoever de melkprijs kan dalen voordat het bedrijf in betalingsmoeilijkheden komt. Dit rapport is door zijn veelzijdigheid een onmisbaar instrument geworden voor elke veehouder om de verwachte ontwikkelingen direct te vertalen in de financiële gevolgen. Aan de hand van de jaarlijkse rapportbespreking wordt dit rapport dan ook uitvoerig besproken.


Belastingen


Dit kunnen de aangiften omzet-, loon-, inkomsten- en vennootschapsbelasting zijn. Wij zijn daarbij continu op zoek om binnen de geldende wet- en regelgeving een zo laag mogelijke belastingafdracht voor onze cliënten te realiseren. Wij zijn daarom alert op de verschillende fiscale mogelijkheden. De aangiften worden elektronisch verzonden aan de Belastingdienst. Met betrekking tot fiscale aangiften zijn wij geregistreerd als Belastingconsulent bij de Belastingdienst.
Naast het indienen van de aangiften, onderhouden wij de contacten met de Belastingdienst en voeren eventuele bezwaar- en beroepsprocedures.


Agrarische bedrijfsadvisering


Ondernemen vraagt om visie. Wat is uw ambitie? Streeft u naar bedrijfsgroei, bedrijfsbeëindiging, bedrijfsovername of gaat u een bedrijf starten of verbreden? Wat zijn de fiscale en financiële mogelijkheden? Zijn de rentabiliteits- en liquiditeitsontwikkelingen in de toekomst nog toereikend? Kan uw bedrijf niet alleen de 'automatische' kostenstijging/privé-bestedingen die het gevolg zijn van de jaarlijkse inflatie opvangen, maar ook de melkprijsschommelingen? Welke gevolgen heeft nieuwe belastingwetgeving voor u? En hoe speelt u daar op in? Wij kijken graag samen met u naar de huidige regelgeving maar ook naar de regelingen die daarna komen. Welke tendensen zijn waarneembaar en welke invloeden hebben deze op uw bedrijf.
Nieuw Veldhoen biedt u daarin de helpende hand! Dit doen wij onder andere in een jaarlijks terugkerend gesprek, waarin de opgestelde jaarrekening en fiscale aangiften van het afgelopen jaar centraal staan.

Overslag 12 B

2771 CE Boskoop