Midden- en kleinbedrijf

Mijn naam is Annette Coers-van Vliet en ik ben financieel fiscaal adviseur voor het midden- en kleinbedrijf (MKB).


Juist binnen het midden- en kleinbedrijf willen ondernemers doen waar ze goed in zijn: ondernemen. Maar ook u hebt financiële administraties te verwerken, de jaarrekening samen te stellen en allerlei soorten belastingaangiften te verzorgen. En dat doen wij graag voor u!


Daarnaast kunnen wij u adviseren op bedrijfseconomisch, fiscaal en juridisch gebied. Bovendien kunt u op ons rekenen als gesprekspartner naar banken, Belastingdienst en andere betrokken partijen.


U rekent immers op kennis van zaken...


Onze klanten zijn onder andere hoveniers, loon- en verhuurbedrijven, transportbedrijven, handelsonderneming en winkeliers. Hieronder ziet u een overzicht van de werkzaamheden die wij voor hen verrichten.


Administratieve dienstverlening


Wij verzorgen voor u de volledige administratie of begeleiden u bij (het opzetten van) de administratie. Tevens kunnen wij de door de cliënt gevoerde administratie controleren


Opstellen tussentijdse overzichten


Een ondernemer kan om een aantal redenen behoefte hebben aan tussentijds inzicht in zijn financiële situatie. Wij kunnen dan (afhankelijk van de behoefte van de cliënt) per maand, per kwartaal of per half jaar tussentijdse overzichten opstellen. Aan de hand van deze overzichten is de cliënt in staat om tijdig zijn of haar bedrijfsvoering bij te sturen.


Samenstellen van de jaarrekeningen


Iedere ondernemer is verplicht om jaarlijks een jaarrekening samen te stellen. De jaarrekening geeft inzicht in hoe de onderneming het afgelopen jaar heeft gedraaid. Op basis van deze informatie is een vergelijking mogelijk met voorgaande jaren en met branchegenoten.
Wij kunnen de jaarrekening van uw eenmanszaak, vennootschap onder firma (v.o.f.), maatschap of besloten vennootschap (B.V.) samenstellen. Voor een B.V. kunnen wij ook de verkorte balans met toelichtingen (publicatierapport) voor de Kamer van Koophandel verzorgen.


Verzorgen van diverse soorten belastingaangiften


Dit kunnen de aangiften omzet-, loon-, inkomsten- en vennootschapsbelasting zijn. Wij zijn daarbij continu op zoek om binnen de geldende wet- en regelgeving een zo laag mogelijke belastingafdracht voor onze cliënten te realiseren. Wij zijn daarom alert naar de verschillende fiscale mogelijkheden. De aangiften worden elektronisch verzonden aan de Belastingdienst. Met betrekking tot fiscale aangiften zijn wij geregistreerd als Belastingconsulent bij de Belastingdienst.
Naast het indienen van de aangiften, onderhouden wij de contacten met de Belastingdienst en voeren eventuele bezwaar- en beroepsprocedures.


Verzorgen van salarisadministratie


Wij kunnen de volledige salarisadministratie voor u verzorgen, van het maken van de loonstroken tot de elektronische aangifte loonbelasting/premies sociale verzekeringen en meldingen naar de Belastingdienst en de assurantietussenpersoon of -bedrijfsvereniging. Wij werken daarvoor samen met een gespecialiseerd salarisverwerkingsbureau dat tevens verschillende employé-benefietzaken voor onze cliënten kan verzorgen.


Advisering


Financiële advisering is zeer divers en breed. Bij bedrijfseconomische advisering kunnen investerings-, of financieringsvraagstukken aan de orde komen of het opstellen van begrotingen. Fiscale advisering heeft tot doel zo optimaal mogelijk gebruik te maken van (nieuwe) fiscale wetgevingen. Ook kan de vraag of uw ondernemingsvorm nog wel de meest voordelige is relevant zijn.

Overslag 12 B

2771 CE Boskoop